Het generatieprofiel van mijn organisatie

Als organisatie verkrijg je via deze tool een generatiescan van je organisatie. Door de verwerking in draaitabellen van ingevoerde data van je organisatie wordt  een beeld gegeven van de verdeling van de medewerkers per generatie over relevante eigenschappen voor de organisatie, zoals leeftijd, functie, tewerkstellingsgraad, niveau, …

  • Hoe zit het met de verdeling van generaties in jouw organisatie?
  • Hoe zijn de functies in jouw organisatie verdeeld over de verschillende generaties?
  • Hoe zijn de functies in jouw organisatie verdeeld over de verschillende generaties?
  • Is er een logische/gewenste verdeling  van anciënniteit en generaties?
  • Past deze verdeling binnen de visie of vooropgestelde doelstellingen van  het bedrijf of de organisatie?
  • De generatiescan is een snelle en efficiënte tool waarbij een beeld gevormd wordt van de indeling in generaties van jouw medewerkers, gekoppeld aan meerdere personeelsvariabelen.  Het laat je toe de factoren in kaart te brengen die een rol kunnen spelen in de organisatie.
  • Je hoeft geen expert te zijn in Excel of draaitabellen om met de generatiescan aan de slag te gaan.

Klik op de button om te downloaden